Obsah stránky

Vítejte

 

____________________________________________________________________________________________

Upozornění 

Obec Cvrčovice a Obecní úřad Cvrčovice v souvislosti s výskytem nákazy Coronaviru v nejbližším okolí obce žádá všechny občany Cvrčovic o dodržování nařízení vlády, tzn. zvýšených hygienických opatření , dodržování nošení roušky ve společných uzavřených prostorách, dodržování rozestupů nejméně 2 metry a časté mytí rukou z důvodu nebezpečí zavlečení nákazy do naší obce.

8.června 2020

starosta obce

____________________________________________________________________________________________

 

Obecní úřad Cvrčovice žádá všechny občany obce  a doporučuje z důvodu šíření koronaviru dodržovat tato opatření :

- zdržovat se pokud možno co nejvíce doma popř. na vlastní zahradě

- v maximální možné míře omezit vzájemný styk a dodržovat bezpečnou   

  vzdálenost

- používat ochranou roušku, především při nákupech a podobně

- osobám starším 70 let nevycházet z domu – k nákupům a jiným potřebnostem  

   využívat rodinné příslušníky

- důsledně dodržovat osobní hygienu

- v maximální možné míře omezit jakékoliv shromažďování osob

 _______________________________________________________________________________________________                              

 

 

 

 

Přístavba s vestavbou MŠ Cvrčovice

pátek, 20. srpen 2018 // ÚŘAD INFORMUJE

Integrovaný regionální operační program