Obsah stránky

Aktuality

Dne 1.8.2020 v 16:15 hodin bude slavnostně při příležitosti pořádání cvrčovického biatlonu otevřeno a zpřístupněno občanům obce Cvrčovice multifunkční hřiště. 

_________________________________________________________________________________________________

 

Dne 26.6.2020 došlo k přívalovému dešti, naplnění suchého poldru a zatopení některých sklepů v obci. Foto umístěno ve fotogalerii.

 

___________________________________________________________________________________________

Upozornění 

Obec Cvrčovice a Obecní úřad Cvrčovice v souvislosti s výskytem nákazy Coronaviru v nejbližším okolí obce žádá všechny občany Cvrčovic o dodržování nařízení vlády, tzn. zvýšených hygienických opatření , dodržování nošení roušky ve společných uzavřených prostorách, dodržování rozestupů nejméně 2 metry a časté mytí rukou z důvodu nebezpečí zavlečení nákazy do naší obce.

8.června 2020

starosta obce

_______________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Cvrčovice žádá všechny občany obce  a doporučuje z důvodu šíření koronaviru dodržovat nadále tato opatření :

- zdržovat se pokud možno co nejvíce doma popř. na vlastní zahradě

- v maximální možné míře omezit vzájemný styk a dodržovat bezpečnou  vzdálenost

- používat ochranou roušku, především při nákupech a podobně

- osobám starším 70 let nevycházet z domu – k nákupům a jiným potřebnostem  

   využívat rodinné příslušníky

- důsledně dodržovat osobní hygienu

- v maximální možné míře omezit jakékoliv shromažďování osob

_________________________________________________________________________________________________

V rámci dotační akce od Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek bylo v obci Cvrčovice vysázeno 8 ks nových sazenic lípy s názvem 

" Zasaď si svůj strom "

do stávající aleje u chodníku podél zdi učiliště za účasti žáků učiliště a SDH Cvrčovice.

 

 

 

Oprava lávky za fotbalovým hřištěm

 

Favoritem kolem světa

Cvrčovice prostřednictví autoservisu Cvrčovice David Sklenář po celém světě

 

 

 

 

 

 

Přístavba s vestavbou MŠ Cvrčovice

pátek, 20. srpen 2018 // ÚŘAD INFORMUJE

Integrovaný regionální operační program