Obsah stránky

Aktuality

Plošné antigenní testování na COVID 19 od 18.12.2020 u MUDr. Michala Kříže, Brněnská 1 - Zdravotní středisko

- vše zdarma - hrazeno ze zdravotního pojištění

- každé úterý od 07:00 - 12:00, čtvrtek, pátek od 13:00 - 17:00

- objednávky na tel č. +420 721 900 376, volat i při příchodu ke středisku, vyčkat venku a řídit se pokyny zdravotníka

____________________________________________________________________________________________________________________

 

OMEZENÍ ROZSAHU ÚŘEDNÍCH HODIN

OÚ CVRČOVICE

         V době  nouzové ho stavu, do odvolání se podle Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření omezuje rozsah úředních hodin určených pro styk s občany  na dva dny v týdnu stanovuje takto :

 

pondělí                     od 08:00 hod.                               do 12:00 hod.

středa                        od 13:00 hod.                                do 17:00 hod.

 

Zavádějí se opatření spočívající v omezení osobního kontaktu úředních osob na nezbytně nutnou úroveň, upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt pro vyřizování úředních záležitostí.

 

                                                                                                                             Mgr. Pavel Endlicher

                                                                                                                                  starosta obce

________________________________________________________________________________________________

 

Poruchová linka VAK Břeclav

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznamují, že od 1.9.2020 bude po dobu 24 hodin fungovat nová poruchová linka na telefonním čísle  

519 810 000

v případě závady na vodovodu nebo kanalizaci použijte prosím uvedené telefonní číslo.

________________________________________________________________________________________________

Mimořádná okamžitá pomoc Úřadu práce ČR

Po včerejší „SKYPE konferenci“ s GŘ ÚP ČR a zástupci MPSV bylo dohodnuto a doporučeno přispívat formou dávky mimořádné okamžité pomoci na pokrytí nákladů za čerpání mobilních dat (internet) nízkopříjmovým rodinám a rodinám, které se v souvislosti s epidemií COVID 19 dostaly do tíživé finanční situace vzhledem k  distanční výuce dětí.

Rovněž lze nyní nově poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc i na pokrytí nákladů spojených s bydlením, včetně příspěvku k úhradě hypoték. Platí opět u rodin, které se prokazatelně v souvislosti se situací s COVID 19 dostaly do finančních problémů.

Bližší informace podají zájemcům pracovníci Úřadu práce České republiky, kontaktní pracoviště Pohořelice, agendy hmotné nouze KoP ÚP v Pohořelicích – Bc. Chmelík Oleg a Novotná Nikol, DiS.

Úřední hodiny – Po – St. 8 – 13 hod, ostatní dny pouze na objednávku

_________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Cvrčovice žádá všechny občany obce  a doporučuje z důvodu šíření koronaviru dodržovat nadále tato opatření :

- zdržovat se pokud možno co nejvíce doma popř. na vlastní zahradě

- v maximální možné míře omezit vzájemný styk a dodržovat bezpečnou  vzdálenost

- používat ochranou roušku, především při nákupech a podobně

- osobám starším 70 let nevycházet z domu – k nákupům a jiným potřebnostem  

   využívat rodinné příslušníky

- důsledně dodržovat osobní hygienu

- v maximální možné míře omezit jakékoliv shromažďování osob

_________________________________________________________________________________________________

Rozdíly covid 19 x chřipka