Obsah stránky

V období od 22.05.2023 do 04.06.2023 bude z důvodu opravy uzavřena od Uličky po kostel hlavní komunikace přes obec. Objízdná trasa bude vedena po silnici ke hřbitovu na Loděnickou a dále do města Pohořelice. Autobusová doprava IDS zůstává zachována, autobusy budou nadále jezdit přes obec a autobusové zastávky zůstavají funkční.  

 

 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2023 zůstává zachován na částce 500,- Kč/osoba. Děti do jednoho roku věku jsou od poplatku osvobozeny. Poplatek za rekreační objekt je stanoven pro rok 2023 částkou 500,-Kč.