Obsah stránky

Aktuality


Mobilní sběr nebezpečných odpadů včetně zpětných odběrů a mobilní sběr velkoobjemového odpadu

Občané k ukládání odpadu využijí mobilní sběrnu a její obsluhu.

Tato bude přistavena na prostranství u místního kostela Sv. Jakuba v následující den a čas:

V pátek 27. března 2020           od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

Budou odebírané následující odpady:

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Absorpční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Pneumatiky

Brzdové kapaliny

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)

Olověné akumulátory

Rozpouštědla

Kyseliny

Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin)

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Nepoužitelná léčiva (a léky)

Zpětné odběry dle jednotlivých skupin

Jedná se např. o  televizory, rádia, vysavače, žehličky, fény, PC monitory, tiskárny, notebooky, ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné elektrické domácí spotřebiče.

 

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti bez přítomnosti odborné obsluhy. Vyčkejte příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů.

Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanovené v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.   

 

Mobilní sběr velkoobjemového odpadu

Kontejnery na ukládání velkoobjemového odpadu budou přistavené na těchto místech v následující den a čas :

  • Prostranství u místního kostela Sv. Jakuba
  • Vydlážděná plocha u hnízda plast a papír Ulička

Od pátku 20. března 2020 do pondělí 23. března 2020 / odvoz během dopoledne/

Do objemného odpadu patří:

Části vybavení bytu

Části nábytku

Koberce

Židle

Matrace

Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad

Do mobilního svozu objemného odpadu NEPATŘÍ:

Stavební suť

Výkopová zemina

Autovraky

Nebezpečný odpad např. autobaterie, oleje, barvy, ředidla

Elektrická a elektronická zařízení

Pneumatiky

Kovové předměty

Nábytek s kovovými rámy nebo příslušenstvím

Rámy oken vč. Skel, plastová okna a dveře s kovovým příslušenstvím

______________________________________________________________________________________________

 

V rámci dotační akce od Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek bylo v obci Cvrčovice vysázeno 8 ks nových sazenic lípy s názvem 

" Zasaď si svůj strom "

do stávající aleje u chodníku podél zdi učiliště za účasti žáků učiliště a SDH Cvrčovice.

 

 

 

Oprava lávky za fotbalovým hřištěm

 

Favoritem kolem světa

Cvrčovice prostřednictví autoservisu Cvrčovice David Sklenář po celém světě

 

Přístavba s vestavbou MŠ Cvrčovice

pondělí, 20. srpen 2018 // ÚŘAD INFORMUJE

Integrovaný regionální operační program