Obsah stránky

O obci

Obec Cvrčovice se nachází v geografické oblasti Dyjsko-svratecký úval v nadmořské výšce 182 m. Rozloha obce je 929 ha. Z této rozlohy je 825 ha polí, 14 ha zahrad, 2 ha pastvin, 17 ha lesa, 17 ha vodních ploch, 15 ha zastavěné plochy a 39 ha ostatní plochy. V obci je cca 222 domů s číslem popisným a k 11.2.2019 648 obyvatel. Písemné zmínky a záznamy o Cvrčovicích existují od 13. století pod názvem Urspitcz.

Mezi významné budovy náleží kostel sv. Jakuba, pocházející z doby kolem roku 1690, který byl vyhlášen kulturní památkou, a tzv. Petersova vila z druhé poloviny 18. století, číslo popisné 31, která je uvedena jako zámek pod rejstříkovým číslem 1186. V současnosti se v ní nachází Střední odborné učiliště Cvrčovice.

Dalšími kulturními památkami jsou: barokní socha sv. Urbana z roku 1750, před hřbitovní bránou, jedná se o postavu stojícího světce v mírně podživotní velikosti na podstavci, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1734, na hranolovém pískovcovém soklu s profilovanou patkou a římsou stojí pískovcová socha světce v životní velikosti.

Zástavba je ve Cvrčovicích rozmístěna podél tří ulic – hlavní ulice obce  je komunikace II. třídy II/395, druhá (místní komunikace) je na ni kolmá v jižnější části obce a třetí ( místní komunikace ) je souběžná s druhou a napojuje se v její polovině, rovněž v jižní části obce. V obci je ještě jedna místní komunikace, která vede od kostela ke hřbitovu. Podél ní byly vysázeny stromy. Je spojnicí komunikace II. a III. třídy a bývají přes ni vedeny případné objížďky. Na severním konci obce se nachází myslivna, kterou vlastní Myslivecké sdružení v Pohořelicích. U ní je také malá odchovna zvěře.

Stávající zemědělské objekty v obci nejsou využívány, protože firma Agroservis 1. Zemědělská a.s.Višňové, která je od roku 2008 vlastníkem Statku Pohořelice s.r.o., využívá pouze pozemky. V územním plánu jsou navrženy rezervní plochy pro rozvoj zemědělské výroby.

Za bytovou zástavbou směrem ke hřbitovu vyrostla podnikatelská zóna, kde má své zázemí firma Komab, tesařství Šural, klempířství Kohút, firma Schweizer Group s.r.o., firma Eurodach. Z drobných provozoven je v obci firma Paj Maxa, kadeřnictví Vašíčková, malířství Špinar. V obci se nachází obecní úřad, mateřská škola, místní pohostinství, prodejna COOP a tábořiště u splavu, které slouží v letních měsících jako rekreační objekt.

O rozvoj kultury v obci se stará kulturní komise obecního úřadu, SDH Cvrčovice, vodácký klub Ichtiandr, dámský klub a o sportovní aktivity TJ Dynamo Cvrčovice.

Katastrem obce protéká řeka Jihlava, jejíž hlavní dominantou je jez na 18,4 km. Délka přepadové hrany 94 m. Spád (rozdíl hladin) 4 m. Přelivovou plochu tvoří betonová deska o tloušťce 30 cm.

Součástí splavu je vtokový objekt do mlýnského náhonu sestávající ze 3 stavidel. V areálu jezu v břehové části mezi mlýnským náhonem a řekou Jihlavou, je umístěna malá vodní elektrárna s instalovaným výkonem 80 kw, která je napojena na veřejnou síť.

V areálu je dále most přes řeku Jihlavu z roku 1946 typ Bailey Bridge složený ze dvou polí. Délka pole je 24 m. Nosnost mostu je 16 tun.