Obsah stránky

Knihovna

Místní lidová knihovna je umístěna ve dvoře mateřské školy. Vchod je bránou. Knižní fond obsahuje asi 3000 svazků - beletrii pro mládež i dospělé čtenáře, naučnou literaturu, časopisy ABC mladých techniků a Praktická žena. K dispozici je zde také internet a to bezplatně.

Knihovna je provozována z rozpočtu našeho obecního úřadu. Na obnovu knižního fondu bylo v roce 2006 vyčleněno 7000 Kč. V roce 2006 se nám také podařilo získat dotaci z ministerstva kultury. Její výše je 14000 Kč a s touto částkou byla zahájena elektronizace knihovnického procesu. Všechny důležité údaje o knihách jsou uloženy do počítače a knihy se budou půjčovat za pomoci čárového kódu.

Od roku 2005 využíváme služeb Městské knihovny Břeclav přes výměnný fond, kdy nám břeclavská knihovna zapůjčí na libovolně dlouhou dobu asi 120 nových knih všech žánrů a po určitém časovém intervalu je zase vymění za jiné. Jedná se o velmi výhodnou a zajímavou službu a čtenáři ji jistě ocení. Přijďte se i vy přesvědčit a vybrat si vhodné knihy nebo vyhledat potřebné informace na internetu.

Zdeňka Lacová

Stránky knihovny můžete najít na adrese www.knihovnacvrcovice.webk.cz

Provozní doba
čtvrtek 16:00 - 18:00
neděle 9:00 - 11:00

Poplatky
Roční poplatek za půjčování knih je 10 Kč.