Obsah stránky

Mateřská škola

Mateřská škola Cvrčovice  byla do roku 2018 jednotřídní, podle názoru rodičů rodinného typu. V roce 2018 prošla MŠ Cvrčovice rozsáhlou rekonstrukcí s navýšením kapacity na dvě třídy, celkem  48 dětí a zachováním rodinného typu. Bylo vybudováno i nové školní hřiště s novými herními prvky a bezpečností pryžovou úpravou povrchu. V roce 2019 prochází zásadní rekonstrukcí i školní kuchyně s navýšením kapacity na 50 strávníků.  MŠ Cvrčovice se nachází uprostřed vesnice v budově bývalé fary, která prošla od nastěhování, v roce 1971, několika rekonstrukcemi, poslední zmiňovaná v roce 2018. Budova je nově opravená, rozlehlá, s vlastní kuchyní, kde se dobře vaří. Za školkou je nové dětské hřiště a školní zahrada, která je rovněž dostatečně vybavena pro pobyt dětí venku i pohybové aktivity.

Každoročně v měsíci dubnu probíhá zápis do mateřské školy, kde jsou přijímány děti od tří do šesti let, a to nejen ze Cvrčovic, ale i z okolních obcí na základě dohod o společném školském obvodu.

S dětmi pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti i nadstandardní aktivity (kulturní a sportovní akce pro rodiče i děti, předplavecké kurzy, výlety). Máme zpracovaný Školní vzdělávací program s názvem "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě", kde provázíme děti světem přírody i světem lidí, učíme je pečovat o své zdraví i zdravé životní prostředí.

O děti se stará malý kolektiv pěti pracovnic, které mají svou práci rády a dobře si rozumí. Veškeré naše úsilí směřujeme k tomu, aby u nás byly děti šťastné a maximálně spokojené.

 

Akce školky

Mimoškolní a kulturní akce plánujeme na celý rok. V říjnu a květnu jezdíme společně s mateřskými školami Malešovice a Medlov do divadla Radost v Brně na krásná pohádková představení. Na podzim společně s rodiči pouštíme draky, u táboráku opékáme špekáčky a připravujeme slavnost světel s lampiónovým průvodem. V předvánočním období pořádáme prodejní výstavku knih, mikulášskou nadílku a vánoční posezení s rodiči.

 

Po novém roce navštěvujeme zdejší kostel, kde si děti prohlédnou jesličky a zazpívají koledy. V masopustním období rodiče připraví dětem masky na karneval, v březnu navštívíme místní knihovnu. Na vítání občánků na obecním úřadu připravujeme s několika dětmi kulturní program, podle zájmu rodičů se účastníme předplavecké výchovy v krytém bazénu v Hustopečích. Nejvíce akcí plánujeme ke Dni dětí, a to společný výlet s rodiči, soutěže, táborák, přenocování v mateřské škole nebo výlet předškoláků na kolech po okolí. Tradiční a oblíbenou akcí je slavnostní rozloučení s předškolními dětmi, kde jim paní starostka předá šerpy, pamětní listy a dárky od obecního úřadu. K nám do mateřské školy 4 x ročně přijíždí loutkové divadlo z Hodonína, na které se děti vždy velmi těší.

Zdeňka Lacová

Kontaktní spojení

Mateřská škola Cvrčovice
Cvrčovice 18
691 23 Pohořelice

Telefon: 519 425 139
mscvrcovice@centrum.cz

http://www.cvrcovicems.cz

Zřizovatel
Obec Cvrčovice

Právní forma
Škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace

IČO
750 22 613

Kapacita a typ školy
25 dětí, jednotřídní MŠ s celodenní péčí

Provoz školy
6:30 - 16:00 hod

Školné
200 Kč/měsíc

děti na 4 hod  130 Kč/měsíc

předškolní děti ZDARMA

Obsazení školy
ředitelka: Elena Danková
učitelka: Mgr. Kateřina Horenská, Barbora Moučková DiS, Hana Cirhanová
školnice: Iva Bradáčová
kuchařka: Dagmar Selingerová