Obsah stránky

Cvrčovické listy

Ceník komerční inzerce

Inzerát o rozměrech (1/16 strany):       150 Kč

Inzerát o rozměrech (1/8 strany):          300 Kč

Inzerát o rozměrech (1/4 strany):          500 Kč

Inzerát o rozměrech (1/2 strany):          1000 Kč

Inzerát o rozměrech (1 strana):              2000 Kč

Ceník občanské řádkové inzerce (max.1/16 strany) : 

zdarma ( nesmí mít znaky komerční inzerce )

Podmínky inzerce :

  1. Žádost se posílá na emailovou adresu obec@cvrcovice.cz
  2. Žádost musí obsahovat závaznou objednávku, požadovanou velikost inzerátu a grafické zpracování inzerátu v el. podobě (formát jpg, pdf). Bez grafického návrhu nebude inzerce zveřejněna
  3. Obec Cvrčovice zveřejní inzerát graficky tak jak bude zasláno v objednávce, nenese tak odpovědnost za případné chyby v inzerátu
  4. Obec Cvrčovice si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o zveřejnění inzerce, pokud bude obsahovat vulgární výrazy, nabízení erotických služeb či pomůcek, podněcování nenávisti mezi občany apod.
  5. Platba za inzerát bude uskutečněna na výzvu a vystavení faktury na účet obce č.ú.1382199389/0800 nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.
  6. Cvrčovické listy vycházejí každé 3 měsíce (obvykle březen, červen, září, prosinec), uzávěrka je k 15.dni příslušného měsíce, ve kterém listy vycházejí.
  7. Cvrčovické listy vychází v nákladu 220ks
  8. Místní zájmové a sportovní spolky jsou osvobozeny od poplatků za inzerci.