Obsah stránky

Hasiči

Hasiči ve Cvrčovicích jsou jednou z nejstarších dobrovolných organizací v naší obci. První zápisy v účetních knihách jsou již v roce 1945. Tak jak se vyvíjela společnost, také hasičský sbor doznával změny. Původní zaměření jednotky byla ochrana majetku před požáry. Hasičský sbor měl zásahovou jednotku, která měla určení, být jako první u požáru v obci a podle rozsahu požáru přizvat další jednotky. Povinností hasičů byly také preventivní prohlídky komínů. Také vybavení naší jednotky se měnilo. Původní koňská ruční stříkačka byla nahrazena stříkačkou motorovou Ps 8 později výkonnější Ps 12. Přívěsy byly taženy traktory, později jsme dostali starší hasičské auto Tatra 805.

Největšího rozmachu doznal hasičský sbor v létech 1975 - 1990. V této době měli hasiči (dobový název požárníci) několik družstev od žáků až po muže, které se účastnili soutěží v hasičském sportu.

Po zřízení profesionálních hasičů v Pohořelicích, a zavedení vodovodu s hydranty v obci ztrácela zásahová jednotka smysl. Mnoho členů opustilo po roce 1990 práci v obci a tím se stali nedostupnými v případě požáru. Z hasičů se stávala stále více organizace zaměřená na kulturu (pořádání požárních plesů, hodů).

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů ze Cvrčovic se po dlouhé době začal opět aktivně věnovat mládeži. Zajistili jsme tým, který se bude o malé hasiče starat:

 • vedoucí týmu: Karolína Vancová
 • strojník týmu: Roman Křivánek
 • technik týmu: Roman Křivánek

Od 1. května 2010 se pravidelně scházíme jedenkrát týdně (v době závodů dvakrát za týden). Během našeho ročního působení a aktivní účasti na různých soutěžích mladých hasičů jsme dosáhli několika úspěchů.

Sponzoři Cvrčovických hasičů

Díky našim sponzorům, kteří nás podporovali a pomáhali, jsme překlenuli velmi těžké začátky. Bez nich bychom to sami nezvládli. Touto cestou jim srdečně děkujeme. Naši sponzoři jsou:

 • obec Cvrčovice
 • Sdružení dobrovolných hasičů ve Cvrčovicích
 • stavební firma KOMAB (PAVEL URBÁNEK)
 • stolařství MIREK KŘIVÁNEK & JOSEF SLÁDEK
 • elektroinstalace MILAN TARABA ml.
 • Pohostinství Cvrčovice (JANA MARTÍNKOVÁ)
 • Tábořiště u splavu (PETR RYBECKÝ)
 • KAREL ZOUFALÝ st.
 • JAN SOBOTKA

Kontakty

Milí rodiče, pokud vás oslovilo naše sdružení a chcete, aby vaše díto žilo ve zdravém duchu, přihlaste ho do našeho kroužku Mladých hasičů.
Sbor dobrovolných mladých hasičů ve Cvrčovicích má dvě kategorie:

 • mladší hasiči 6-11 let
 • starší hasiči 11-15 let

Své dítě můžete nahlásit naší vedoucí týmu Karolíně Vancové a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: sdhcvrcovice@seznam.cz  tel.: 775 67 19 25

Srdečně zveme každého kdo má zájem nás podpořit a fandit nám na závodech. Těšíme se na vás.