Obsah stránky

Kulturní kalendář na rok 2019

5.ledna - Tříkrálová sbírka

               organizátor charita

12.ledna  - Obecní  ples

                  organizátor kulturní komise obce Cvrčovice

16.února - Fotbalový ples

                 organizátor Dynamo Cvrčovice

2.března -  Dětský karneval

                  organizátor kulturní komise obce Cvrčovice

               - Ostatková zábava

                  organizátor SDH Cvrčovice

30.března - Noc s Andersenem

                   organizátor Alena Lahodová

Duben      - Vítání občánků + jubilanti

                    organizátor OÚ Cvrčovice

30.dubna - Rej čarodějnic

                  organizátor kulturní komise obce Cvrčovice

11.května - Dámské odpoledne ke Dni matek

                   organizátor kulturní komise obce Cvrčovice

1.června -  Den dětí

                  organizátor kulturní komise obce Cvrčovice

19-21.července - Svatojakubské hody

                            organizátor stárci a stárky

3.srpna - Cvrčovický biatlon

               organizátor Dynamo Cvrčovice

23.srpna - Pohodová zábava-kácení máje

                 organizátor stárci a stárky

Září - Vítání občánků, jubilanti

          organizátor OÚ Cvrčovice

Říjen - Cvrčovické dýňování

            organizátor kulturní komise obce Cvrčovice

Prosinec - Mikuláš

               - Vánoční koncert

                 organizátor kulturní komise obce Cvrčovice

Leden 2020 – Obecní ples