Obsah stránky

Vodáci

ICHTIANDR Cvrčovice

Vodácký klub ICHTIANDR Cvrčovice obnovil svoji činnost v roce 1982, kdy navázal na činnost cvrčovických vodáků z let 1962 - 1964. Klub je součástí Svazu vodáků Moravy a Slezska. Ve své činnosti pracuje s dětmi a mládeží, kdy se tito učí znát vodu a jízdě na závodních pramicích P 5. Posádku tvoří 5 lidí. Za svoji dlouholetou činnost dosáhl řady úspěchů nejen v rámci Svazu vodáků Moravy a Slezska, ale i na mezinárodníchzávodech. Součástí závodů jsou oblastní závody, Mistrovství Moravy a Slezska a vyvrcholením byl Mezinárodní závod, kam byly nominovány nejlepší posádky. Od roku 2006 místo Mezinárodních závodů se jezdí závod Pohár P5 Svazu vodáků Československa, který se uskutečnil ve dnech 16.6. - 18.6.2006 ve Cvrčovicích na řece Jihlavě.

Vodácký klub každoročně pořádá vždy první sobotu v srpnu otevřený vodácký víceboj.

 

                                       

 

 

Propozice závodů – zjednodušený výtah
Česká asociace Sit on topů, Svaz vodáků Moravy a Slezska, KV NEPTUN VYŠKOV a KV
ICHTIANDR CVRČOVICE, za podpory Města Vyškova,
pořádají
Sit on top cup 2024


Závod třetí – Cvrčovice 25.5.2024 – VODÁCKÝ VÍCEBOJ BONUS +3

Akce je pořádána v rámci propagace zdravého životního stylu Pohybem ke zdraví
v každém věku a podpory nového sportovního odvětví
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: KV NEPTUN VYŠKOV
Datum konání: 25. 5. 2024
Místo konání: Cvrčovice, jez na řece Jihlavě
Přihlášky: elektronicky na email: sitontop@seznam.cz (do 18.5.2024)
telefonicky na tel. 720 627 177 (do 18.5.2024)
osobně během prezentace přímo na místě
Startovné: Členové SVMS + pořadatelského klubu, nevyžadující zisk pohárové
výhry - sit on topu do osobního vlastnictví – 0,- Kč (zdarma)
Ostatní 100,- Kč
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Žákyně a Žáci - ročník narození 2016 a vyšší nejmladší,
2015 – 2012 mladší, starší 2011-2009
Juniorky a Junioři ročník narození 2006 – 2008
Ženy a Muži ročník narození 1984 – 2005
Veteránky a Veteráni mladší ročník narození 1964-1983,
Veteránky a Veterání starší 1963 a níž
DISCIPLÍNY
Všechny kategorie absolvují stejné disciplíny a stejné tratě
sprint, slalom a sjezd spolu se střelbou ze vzduchovky
(pořadí bude upřesněno při výkladu trati)
PREZENTACE
Podklady: Prohlášení o zdravotním stavu závodníka, u osob mladších 18 let
podepsané zákonným zástupcem, trenérem, či vedoucím výpravy
U osob starších 18 let podepsané závodníkem na přihlášce
k závodu
Materiál: Oděv a obuv na loď – upřesnění viz bezpečnostní předpisy
Ostatní potřebná výstroj a výzbroj bude zapůjčena
Místo: Cvčovice u jezu na řece Jihlavě (tzv. U splavu)
Parkování: Na pozemku, užívaném vodáckým klubem Ichtiandr Cvrčovice
souřadnice GPS: 48°59'31.877"N, 16°31'1.973"E
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Bezpečnostní předpisy: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a musí být
dobrým plavcem, což potvrdí zákonný
zástupce/trenér/vedoucí výpravy na příslušném místě
přihlášky při prezenci.
Na start (a do závodu) nebude připuštěn závodník bez
odpovídající dostatečně pevné a uzavřené obuvi do vody
(sandály ani kroksy, či jiné pantofle, nejsou vyhovující)
a bez náležitého sportovního oděvu – horní polovinu těla
musí zakrývat třičko, v dolní polovině stačí jakékoli
plavky, či více.
Zdravotní zabezpečení pořadastel nezajišťuje, v případě
obtíží bude kontakotván IZS
Za případnou ztrátu věšcí pořadatel nezodpovídá
Soutěžní předpisy: Soutěží se dle platného Soutěžního řádu a Pravidel Sit
on top cupu, platných od 1.1.2017
Námitky a protesty: Pro podané námitky a protesty platí ustanovení
soutěžního řádu, vklad 200,- Kč, v případě neuznání
protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele
Ceny: Všichni závodníci obdrží diplom, první 3 v každé
kategorii diplom a medaili, vítězové v kategoriích pohár,
další věcné ocenění dle aktuálních možností (jednání se
sponzory ještě nejsou ukončena)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Závod se uskuteční za každého počasí.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit, případně změnit, jednotlivé části těchto propozic.
OBČERSTVENÍ
Pořadatel zajistí drobné občerstvení pouze pro pořadatele a činovníky závodu
MOŽNOST PŘESPÁNÍ/TÁBOŘENÍ/UBYTOVÁNÍ
V prostoru, vymezeném VK Ichtiandr Cvrčovice, ve vlastních stanech, po předchozí
domluvě - telefonicky na č. 723 354 354, e-mailem na : jaroslav.salanda@seznam.cz
ČASOVÝ PLÁN NA DEN 25.5.2024:
9 00 – 9 45 Prezentace
10 00 - 10 20 Nástup, výklad trati, losování a předání startovních čísel
10 30 – 11 15 První disciplína (slalom)
11 30 – 12 15 Druhá disciplína (sprint)
13 00 – 15 00 Třetí disciplína (sjezd včetně střelby)
15 10 – 16 00 Ukončení závodu, spočítání výsledků)
16 00 – 16 30 Vyhlášení výsledků

                                        Propozice závodu – zjednodušený výklad

 

Svaz vodáků Moravy a Slezska z.s. a VK ICHTIANDR  Cvrčovice p.s.

pořádají

XXIV. ročník „Cvrčovický džbánek“ – 03.08.2024 ve Cvrčovicích

 

Akce je pořádána v rámci propagace zdravého životního stylu „Pohybem ke zdraví v každém věku“.

 

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

 

Pořadatel:           VK ICHTIANDR Cvrčovice

Datum konání:    03.08.2024

Místo konání:      Cvrčovice, řeka Jihlava

Přihlášky:            elektronicky na email jaroslav.salanda@seznam.cz  do 29.07.2024,

                            telefonicky na č. 723354354, případně dne 03.08.2024 do 09,00 hod.

                           v místě konání závodu                                        

Startovné:           členové SVMS, SVoČR, ZVRSR a Asociace SOT ČR 100,- Kč na jednu

                            přihlášenou loď, ostatní 200,- Kč za jednu přihlášenou loď,

Ubytování:          ve vlastních stanech na pozemku VKve Cvrčovicích. Za případné ztráty či
                            odcizení věcí pořadatel nezodpovídá. Cenné věci lze uschovat v klubovně.

                            Na základě požadavku provozovatele kempu a starosty obce je jejich

                            požadavek na zaplacení částky 80,- Kč za použití WC na osobu za den

                            a noc. Podmínka je, že částku musí zaplatit všichni, kdo budou chtít přespat

                            na pozemku vodáckého klubu. Pokud  nezaplatí jeden, ostatní, kteří by

                            zaplatili nebudou mít možnost WC použít.   
Stravování:          z vlastních zásob, zakládání ohnišť je zakázáno.                                                         
   
                        Rozhodčím, organizátorům a závodníkům (členům SVMS,  České

                            Asociace Sit on topů  a ZVRSR) bude podán oběd v den konání 

                            závodu                                                                                           

Informační služba:  ředitel závodu tel. 723351354

Doprava:             doprava pro členy SVMS dle platné ekonomické směrnice    

 

KATEGORICE

 

-  rodič s dítětem ve věku do 9 let včetně

-  do 30 let (žactvo do 15 let)

-  do 36 let (juniorky a junioři do 18 let)

-  nad 36 let – ženy (starší 18 let)

-  nad 36 let – muži (starší 18 let)

- od 90let (závodníci od 40 a více let)

- od 120 let (závodník 60 a více let)

 

      poznámka : - jedná se o součet let dvou členů posádky, stejná dvojice nesmí

                             závodit  2x, jednotlivec může v kategorii závodit pouze 2x, ostatní viz  

                             pravidla.  Věkově mladší nemůže startovat ve skupině věkově starší.

 

 

 

DISCIPLÍNY

                                               

4.1. - slalom na pramici P5 mezi 6-ti brankami

4.2. - hod záchranným prostředkem na cíl

4.3. - hod záchranným kolem

4.4. - střelba ze vzduchovky na sklopné terče, do 30 let 1x2 terče (3 diabolky), ostatní         1x4 terče (5 diabolek)

                 

      poznámka : lodě s vybavením zajišťuje pořadatel, pravidla pro jednotlivé

                  disciplíny budou vyvěšena, disciplíny 4.2. až 4.4. plní vždy oba členové

                  posádky. Disciplíny plní nejprve první člen a po něm pak druhý člen.    

                 Ke střelbě na terče se mohou používat zlamovací vzduchovky vzor

                  Slavie 630 nebo 631 s otevřenou muškou a hledím, plynové                    

                  vzduchovky, vzduchovky typu Hänel či jiné vzduchovky je zakázáno    

                  používat.

 

PODKLADY A PODMÍNKY PREZENTACE

 

Zaplacené členské příspěvky SVMS, SVoČR nebo ZVRSR, případně průkaz totožnost        občana států EU. Prezentace v klubovně vodáků.

 

PROGRAM

 

pátek 02.08.2024 - od 15:00 hod. ubytování

sobota 03.08.2024 - do 09:00 hod. prezentace

                         09:05 hod. losování

                         09:30 hod. slavnostní zahájení

                         09:45 hod. start první posádky

                         16:00 hod. předpokládané ukončení

                         17:00 hod. vyhlášení výsledků

                                   

neděle 04.08.2024- možnost zapůjčení lodí pro závodníky a jízda po řece Jihlavě

 

poznámka: předpokládané ukončení závodu a vyhlášení výsledků se může změnit dle                     počtu závodníků.

 

TECHNICKÉ USTANOVENÍ

 

Bezpečnostní předpisy: každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a musí být dobrým
                            plavcem, což potvrdí podpisem na předepsaném formuláři
                            přihlášky při prezentaci. Účastníci do 15 let povinné vesty a přilby.

                            Organizátor nezajišťuje zdravotnické zabezpečení, v případě potřeby bude

                            volána jednotka IZS,

Námitky a protesty:: pro podané námitky a protesty platí ustanovení soutěžních
                              pravidel, vklad 500,- Kč, v případě neuznání protestu vklad
                              propadá ve prospěch organizátora. Námitky a protesty musí
                              být podány do 30 minut po vyvěšení výsledků.                                            .

Ceny: závodníci na 1. - 3. místě, medaile, diplom, věcné ceny dle aktuálních možností, cena,

                             pro závodníky na 1. místě džbánek. Reklamy sponzorů budou umístěny

                             viditelně v prostoru vyhlášení výsledků,
Upozornění:          v případě ztráty startovního čísla posádka zaplatí poplatek 500,- Kč

 

 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

- Závod se uskuteční za každého počasí.

- Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto propozic.

-  Pořadatel si vyhrazuje právo použít doprovody k zajištění závodu na jednotlivých
       stanovištích.

-  Závodníci po dobu závodů se budou pohybovat po cestě od klubovny po mostě přes
     náhon do prostoru startu a cíle. Zákaz vstupu do prostorů plnění disciplín.

- .