Obsah stránky

Vodáci

ICHTIANDR Cvrčovice

Vodácký klub ICHTIANDR Cvrčovice obnovil svoji činnost v roce 1982, kdy navázal na činnost cvrčovických vodáků z let 1962 - 1964. Klub je součástí Svazu vodáků Moravy a Slezska. Ve své činnosti pracuje s dětmi a mládeží, kdy se tito učí znát vodu a jízdě na závodních pramicích P 5. Posádku tvoří 5 lidí. Za svoji dlouholetou činnost dosáhl řady úspěchů nejen v rámci Svazu vodáků Moravy a Slezska, ale i na mezinárodníchzávodech. Součástí závodů jsou oblastní závody, Mistrovství Moravy a Slezska a vyvrcholením byl Mezinárodní závod, kam byly nominovány nejlepší posádky. Od roku 2006 místo Mezinárodních závodů se jezdí závod Pohár P5 Svazu vodáků Československa, který se uskutečnil ve dnech 16.6. - 18.6.2006 ve Cvrčovicích na řece Jihlavě.

Vodácký klub každoročně pořádá vždy první sobotu v srpnu otevřený vodácký víceboj.

 

                                       

 

Propozice závodu – zjednodušený výklad

 

Svaz vodáků Moravy a Slezska z.s. a VK ICHTIANDR  Cvrčovice p.s.

pořádají

XXIII. ročník „Cvrčovický džbánek“ – 05.08.2023 ve Cvrčovicích

Akce je pořádána v rámci propagace zdravého životního stylu „Pohybem ke zdraví v každém věku“.

 

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

Pořadatel:           VK ICHTIANDR Cvrčovice

Datum konání:    05.08.2023

Místo konání:      Cvrčovice, řeka Jihlava

Přihlášky:           05.08.2023 do 09,00 hod. v místě konání závodu                                        

Startovné:           členové SVMS, SVoČR, ZVRSR a Asociace SOT ČR 100,- Kč na jednu

                            přihlášenou loď, ostatní 200,- Kč za jednu přihlášenou loď,

Ubytování:          ve vlastních stanech na pozemku VKve Cvrčovicích. Za případné ztráty či
                            odcizení věcí pořadatel nezodpovídá. Cenné věci lze uschovat v klubovně.

                            Na základě požadavku provozovatele kempu je jeho požadavek na

                            zaplacení částky 80,- Kč za ppoužití WC na osobu za den a noc. Návrh

                            podpořil starosta obce Cvrčovice. Podmínka je, že částku musí zaplatit

                            všichni, kdo budou chtít přespat na pozemku vodáckého klubu. Pokud

                             nezaplatí jeden, ostatní, kteří by zaplatili nebudou mít možnost WC

                             použít..   
Stravování:          z vlastních zásob, zakládání ohnišť je zakázáno.                                                         
   
                        Rozhodčím, organizátorům a závodníkům (členům SVMS,  České

                            Asociace Sit on topů  a ZVRSR) bude podán oběd v den konání 

                            závodu                                                                                           

Informační služba:ředitel závodu

Doprava:             doprava pro členy SVMS dle platné ekonomické směrnice                                                                                               

 

KATEGORICE

 

-  rodič s dítětem ve věku do 9 let včetně

-  do 30 let

-  do 36 let

-  nad 36 let - ženy

-  nad 36 let - muži

- od 90let (závodníci od 40 a více let)

- od 120 let (závodník 60 a více let)

      poznámka : - jedná se o součet let dvou členů posádky, stejná dvojice nesmí

                             závodit  2x, jednotlivec může v kategorii závodit pouze 2x, ostatní viz  

                             pravidla. 

 

DISCIPLÍNY

                                               

4.1. - slalom na pramici P5 mezi 6-ti brankami

4.2. - hod záchranným prostředkem na cíl

4.3. - hod záchranným kolem

4.4. - střelba ze vzduchovky na sklopné terče, do 30 let 1x2 terče (3 diabolky), ostatní         1x4 terče (5 diabolek)

                 

      poznámka : lodě s vybavením zajišťuje pořadatel, pravidla pro jednotlivé

                  disciplíny budou vyvěšena, disciplíny 4.2. až 4.4. plní vždy jeden člen

                  posádky, druhý člen posádky musí být vždy u lodě nebo v lodi,    

                 Ke střelbě na terče se mohou používat zlamovací vzduchovky vzor

                  Slavie 630 nebo 631 s otevřenou muškou a hledím, plynové                    

                  vzduchovky, vzduchovky typu Hänel či jiné vzduchovky je zakázáno    

                  používat.

 

PODKLADY A PODMÍNKY PREZENTACE

 

Zaplacené členské příspěvky SVMS, SVoČR nebo ZVRSR, případně průkaz totožnost        občana států EU. Prezentace v klubovně vodáků.

 

PROGRAM

 

pátek 04.08.2023 - od 15:00 hod. ubytování

sobota 05.08.2023 - do 09:00 hod. prezentace

                         09:05 hod. losování

                         09:30 hod. slavnostní zahájení

                         09:45 hod. start první posádky

                         16:00 hod. předpokládané ukončení

                         17:00 hod. vyhlášení výsledků

                                   

neděle 06.08.2023- možnost zapůjčení lodí pro závodníky a jízda po řece Jihlavě

 

poznámka: předpokládané ukončení závodu a vyhlášení výsledků se může změnit dle                     počtu závodníků.

 

TECHNICKÉ USTANOVENÍ

 

Bezpečnostní předpisy: každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a musí být dobrým
                            plavcem, což potvrdí podpisem na předepsaném formuláři
                            přihlášky při prezentaci. Účastníci do 15 let povinné vesty a přilby.

                            Organizátor nezajišťuje zdravotnické zabezpečení, v případě potřeby bude

                            volána jednotka IZS,

Námitky a protesty:: pro podané námitky a protesty platí ustanovení soutěžních
                              pravidel, vklad 500,- Kč, v případě neuznání protestu vklad
                              propadá ve prospěch organizátora. Námitky a protesty musí
                              být podány do 30 minut po vyvěšení výsledků.                                            .

Ceny: závodníci na 1. - 3. místě, medaile, diplom, věcné ceny dle aktuálních možností, cena,

                             Pro závodníky na 1. místě džbánek. Reklamy sponzorů budou umístěny

                             viditelně v prostoru vyhlášení výsledků,
Upozornění:          v případě ztráty startovního čísla posádka zaplatí poplatek 500,- Kč

 

 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

- Závod se uskuteční za každého počasí.

- Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto propozic.

-  Pořadatel si vyhrazuje právo použít doprovody k zajištění závodu na jednotlivých
       stanovištích.

-  Závodníci po dobu závodů se budou pohybovat po cestě od klubovny po mostě přes
     náhon do prostoru startu a cíle. Zákaz vstupu do prostorů plnění disciplín.

- .